Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU WNOSZENIA OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 - w Łubowicach i Grzegorzowicach - zatwierdzenie projektu robót geologicznych
Obwieszczenie Wójta Gminy Rudnik - Kalendarz Polowań Koła Łowieckiego "TUR" na sezon 2020/2021
Decyzja RZGW w Gliwicach ws ustalenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy rudnik
Ogłoszenie ws otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rudnik w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla stowarzyszeń i klubów sportowych

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik