Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XXI/188/2020 w sprawie wyrażenia chęci zbycia nieruchomości
Uchw. Nr XXI/189/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „A” Rudnik w części A, obejmującego tereny sołectwa Rudnik
Uchw. Nr XXI/190/2020 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z Budową infrastruktury technicznej”;
Uchw. Nr XXI/191/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Protokół Nr XXI/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik