Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XX/180/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rudnik
Uchw. Nr XX/181/2020 w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Uchw. Nr XX/182/2020 w srawie zmiany Statutu SPZLA w Rudniku
Uchw. Nr XX/183/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik - etap I
Uchw. Nr XX/184/2020 w sprawie stwierdzenia aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Uchw. Nr XX/185/2020 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"
Uchw. Nr XX/186/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
Uchw. Nr XX/187/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Protokół Nr XX/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik