Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XIX/162/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik
Uchwała Nr XIX/163/2020 w sprawie wprowadzenia świadczenia na rzecz rodziny "Rudnicki bon żłobkowy" i określenia szczegółowych zasad przyznawania
Uchwała Nr XIX/164/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik
Uchwała Nr XIX/165/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIX/166/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Rudniku za 2019 rok
Uchwała Nr XIX/167/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
Uchwała Nr XIX/168/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rudnik od dnia 1 września 2020 roku
Uchwała Nr XIX/169/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudnik na rok szkolny 2020/2021
Uchwała Nr XIX/170/2020 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudnik"
Uchwała Nr XIX/171/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/115/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik"
Uchwała Nr XIX/172/2020 w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała Nr XIX/173/2020 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym
uchwała Nr XIX/174/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
Uchwała Nr XIX/175/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Uchwała Nr XIX/176/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XIX/177/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wyboru najemcy w celu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieokreślony
Uchwała Nr XIX/178/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik
Uchwała Nr XIX/178/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej , finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik
Uchwała Nr XIX/179/2020 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Protokół Nr XIX/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik