Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XVIII/148/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik
Uchw. Nr XVIII/149/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Uchw. Nr XVIII/150/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2019 rok
Uchw. Nr XVIII/151/2020 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudnik na lata 2020-2032”
Uchw. Nr XVIII/152/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/145/2020 z 7 maja 2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Uchw. Nr XVIII/153/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik
Uchw. Nr XVIII/154/2020 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ponięcice
Uchw. Nr XVIII/155/2020 w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Rudniku
Uchw. Nr XVIII/156/2020 w sprawie założenia Przedszkola w Szonowicach
Uchw. Nr XVIII/157/2020 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudniku
Uchw. Nr XVIII/158/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchw. Nr XVIII/159/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Uchw. Nr XVIII/160/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/116/2019 r. Rady Gminy Rudnik z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego
Uchw. Nr XVIII/161/2020 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utworzenia Aglomeracji Racibórz, obejmującej tereny położone w gminach: Kornowac, Lubomia, Racibórz i Rudnik
Protokół Nr XVIII/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik