Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XIII/107/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Uchw. Nr XIII/108/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rudnik
Uchw. Nr XIII/109/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/103/2019 Rady gminy Rudnik z dn. 27.11.2019r. w srawie podatku od środków transportowych
Uchw. nr XIII/110/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/138/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 26.10.2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny
Uchw. Nr XIII/111/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
Uchw. nr XIII/114/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Uchw. Nr XIII/115/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr III/23/2018r. Rady Gminy Rudnik z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego
Uchw. Nr XIII/112/2019 w sprawie WPF Gminy Rudnik
Uchw. Nr XIII/113/2019 w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2020 rok
Uchw. Nr XIII/116/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi raciborskiemu na realizację publicznego transportu zbiorowego
Uchw. Nr XIII/117/2019 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020 rok”
Protokół Nr XIII/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik