Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie podatku od nieruchomości na 2020r.
Uchwała Nr XI/83/2019 w sprawie podatku od środków transportowych na 2020r.
Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała Nr XI/85/2019 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Rudnik
Uchwała Nr XI/86/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do Rady Kuratorów Fundacji Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v. Eichendorffa
Uchwała Nr XI/87/2019 w sprawie nabycia nieruchomości
Uchwała Nr XI/88/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2017 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XI/89/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP
Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie odpowiedzi na skargę.
XI sesja
Protokół Nr XI/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik