Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr X/76/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
Uchwała Nr X/77/2019 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025".
Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr X/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej
Uchwała Nr X/81/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2019r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „ Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie”.
Protokół Nr X/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik