Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr IX/66/2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom
Uchw. Nr IX/67/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/236/2002 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy i Samorządowego Przedszkola w Brzeźnicy w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Brzeźnicy
Uchw. Nr IX/68/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/212/09 Rady Gminy Rudnik z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.30 ust.6 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudnik
Uchwała Nr IX/69/2019 w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Rudnik
Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Rudnik oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację RDRP
Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania oraz zakupu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
Uchwała Nr IX/75/2019 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej
Protokół Nr IX/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik