Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr VIII/55/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Rudnik
Uchwała Nr VIII/56/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorzadu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018
uchwała Nr VIII/57/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudnik za 2018r.
uchwała Nr VIII/58/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZLA z siedzibą w Rudniku za 2018r.
Uchwała Nr VIII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rudnik
uchwała Nr VIII/60/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudnik
Uchwała nr VIII/61/2019 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
Uchwała nr VIII/62/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/2019 z dnia 30.05.2019r. w spr. zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania "Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej
Uchwała Nr VIII/64/2019 w spr. zmiany Uchwały Nr VII/54/2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania "Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"
Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie nabycia nieruchomości
Protokół Nr VIII/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik