Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr VII/44/2019 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr VII/45/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
UCHWAŁA NR VII/46/2019 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom
Uchwała Nr VII/47/2019 w sprawie oddania w najem nieruchomości
Uchwała Nr VII/48/2019 w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała Nr VII/49/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/106/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Gminy Rudnik
Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja przegród zewnętrznych Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Modzurowie"
Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Przebudowa drogi nr DP 3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej"
Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację zadania pn.:„Przebudowa drogi DP3503S w miejscowości Jastrzębie w Gminie Rudnik wraz z budową infrastruktury technicznej”
Protokół Nr VII/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik