Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr V/32/2019 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Rudnik "Dożywianie dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023
Uchwała Nr V/33/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/75/2016 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudnik na lata 2016 – 2021
Uchwała Nr V/34/2019 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
Uchwała Nr V/35/2019 w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2019 roku”
Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie zbycia nieruchomości
Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Strzybnik, Szonowice i Ponięcice na terenie gminy Rudnik
Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2019
Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej SPZLA w Rudniku
V sesja
Protokół Nr V/2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik