Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Zarządzenie nr 8/2019
Zarządzenie Nr 25/2019
Zarządzenie Nr 16/2019
Zarządzenie NR RZW.028.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany Rergulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rudnik
Zarządzenie Nr RZW.042.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 392019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji wykonania budż
Zarządzenie Nr RZW.052.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 16 maja 2019r. ws przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Rudnik"
ZARZĄDZENIE NR RZW.050.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudnik
Zarządzenie Nr RZW.053.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rudnik za rok 2018
Zarządzenie NR RZW.063.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
Zarządzenie Nr RZW.100.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 03.09.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia RZW.Nr 075.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 11 października 2019r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli zrzutu ścieków płynnych na nieruchomościach i szczelności zbiorników bezodpływowych
ZARZĄDZENIE Nr RZW.118.2019 z dnia 15.11.2019 r.w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz do udzielania pierwszej pomocy
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie komunalne Gminy Rudnik
ZARZĄDZENIE Nr RZW.123.2019 Wójta Gminy Rudnik z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko ds. księgowości budżetowej

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik