Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/267/2018 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik
Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017
Uchwała Nr XXXVIII/269/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017
Uchwała Nr XXXVIII/270/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018
Uchwała Nr XXXVIII/271/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Uchwała Nr XXXVIII/272/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XXXVIII/273/2018 w sprawie rozpoznania skargi mieszkanki Rudnika
XXXVIII - sesja
P R O T O K Ó Ł NR XXXVIII/2018

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik