Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XXXVI/254/2018 w sprawie podziału Gminy Rudnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchw. Nr XXXVI/255/2018 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Rudniku
Uchw. Nr XXXVI-256-2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchw. Nr XXXVI/257/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2018
Uchw. Nr XXXVI/259/2018 w sprawie skargi na Wójta Gminy
Uchw. nr XXXVI/258/2018 w sprawie skargi mieszkańca Modzurowa
XXXVI - sesja
P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/2018

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik