Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XXXV/249/2018 w sprawie podziału Gminy Rudnik na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy
Uchwała Nr XXXV/250/2018 w sprawie przyjęcia: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudnik w 2018 roku.”
Uchwała Nr XXXV/251/2018 w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXV/252/2018 w sprawie wskazanie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie Rudnik
Uchwała Nr XXXV/253/2018 w sprawie: utworzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Rudnik
XXXV - sesja
P R O T O K Ó Ł NR XXXV/2018

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik