Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

UCHWAŁA Nr XX/134/2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 pn.: „Szanujmy przeszłość”
Uchwała NR XX/135/2016 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Uchwała NR XX/136/2016 w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 rok
Uchwała NR XX/137/2016 w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała NR XX/138/2016 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz podatek leśny
Uchwała NR XX/139/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016
P R O T O K Ó Ł NR XX/2016

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik