Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
UchwałaNR II/8/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchwała NR II/12/2014 Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2015r.
Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/347/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet sołtysom
P R O T O K Ó Ł NR II/2014

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik