Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XXV/180/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie: przyjęcia Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 pn. „Po Radosne Macierzyństwo”.
Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Rudnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2013: „2013 - Szukamy liderów ”
Uchwała Nr XXV/183/2012 w sprawie: oddania w najem nieruchomości
Uchwała NR XXV/184/2012 w sprawie: udzielenia dotacji Miastu Racibórz na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii konfesji zielonoświątkowej w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Zielonoświątkowym w Raciborzu w roku szkolnym 2012/2013
Uchwała Nr XXV/185/2012 w sprawie: skargi Stowarzyszenia Zwyczajnego „Ulica Sylwestra”
UchwałaNR XXV/186/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
UchwałaNR XXV/187/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Uchwała NR XXV/188/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXV/189/2012 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2012

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik