Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Wykaz podmiotów zbierających sprzęt elektroniczny i elektryczny
Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Rejestr Działalności Regulowanej
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013r.
Sprawozdanie z realizacji "Planu gospodarki odpadami Województwa Śląskiego 2014"
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 2014
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnymi 2015
Informacja z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok
Roczne sprawozdanie sporządzane przez Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r.
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2017
Roczne sprawozdanie sporządzane przez Wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2018
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUDNIK ZA ROK 2019

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik