Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

UchwałaNR XLIII/350/10 w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
UchwałaNR XLIII/351/10 w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XLIII/352/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwała Nr XLIII/353/10 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2010
P R O T O K Ó Ł NR XLIII/2010

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik