Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK45 w Gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935
Budowa farmy wiatrowej wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą energetyczną w miejscowościach: Gamów, Modzurów, Czerwięcice, Grzegorzowice, Sławików, Turze, Budziska i Kuźnia Raciborska
Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany
Poszerzenie eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "BABICE"
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ligota Książęca, Łubowice i Grzegorzowice w Gminie Rudnik, powiat Raciborski
Planowane przedsięwzięcie polegające na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach
Uruchomienie punktu skupu odpadów metali w Ligocie Książęcej przyu ul. Sportowej, na działce nr 268, km. 1, obręb Ligota Książęca, gm. Rudnik
Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Studzienna-Polska Cerekiew
"Budowa mostu nad rzeką Odrą w ciagu drogi wojewódzkiej 421"
Budowa budynku zagrodowego, obory dla bydła z częścią udojową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na dz. nr 230/3, 230/4 przy ul. Stawowej
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dn 14.05.2021r.

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik