Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XXVII/220/09 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rudnik z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok
Uchwała Nr XXVII/221/09 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku za rok 2008
Uchwała Nr XXVII/222/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/223/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości
Uchwała Nr XXVII/ 224/09 w sprawie apelu do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozostawienia siedziby Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu
Uchwała Nr XXVII/225/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009
P R O T O K Ó Ł NR XXVII/2009

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik