Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XXV/196/09 w sprawie: oddania w najem nieruchomości
Uchwała Nr XXV/197/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XXV/198/09 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009
Uchwała Nr XXV/199/09 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchwała Nr XXV/200/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik"
Uchwała Nr XXV/201/09 w sprawie: nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Rudnik"
P R O T O K Ó Ł NR XXV/2008
Uchwała Nr XXV/194/09 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2009
Uchwała Nr XXV/195/09 w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości na czas oznaczony

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik