Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XXI/163/08 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Rudnik oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Uchwała Nr XXI/164/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Uchwała Nr XXI/165/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik
Uchwała Nr XXI/166/08 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
P R O T O K Ó Ł NR XXI/2008

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik