Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr XV/113/08 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia podlegającego komunalizacji
Uchwała Nr XV/114/08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Rudnik
Uchwała Nr XV/115/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Zakładu Wodociągu i Usług Komunalnych w Rudniku
Uchwała NR XV/116/08 w sprawie: skargi Pana Dominika Koniecznego na działalność Wójta Gminy Rudnik
Uchwała Nr XV/117/08 w sprawie: skargi Pana Janusza Lassak zam. Szonowice
Uchwała Nr XV/118/08 w sprawie realizacji na terenie Gminy programu PEAD 2008
Uchwała Nr XV/119/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2008
P R O T O K Ó Ł NR XV/2008

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik