Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr VIII/54/07 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji
Uchwała Nr VIII/55/07 w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie programu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej na terenach poszczególnych gmin
Uchwała Nr VIII/56/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudnik
Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2007
Uchwała Nr VIII/58/07 w sprawie dzierżawienia mienia komunalnego
Uchwała Nr VIII/59/07 w sprawie nabycia nieruchomości w Jastrzębiu
Uchwała Nr VIII/60/07 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rudniku i Gimnazjum w Rudniku
P R O T O K Ó Ł NR VIII/2007

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik