Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr II/09/06 w sprawie podatku od nieruchomości na 2007 rok
Uchwała Nr II/10/06 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2007
Uchwała Nr II/11/06 w sprawie podatku od środków transportowych
Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr II/13/06 w sprawie: określenia wysokości inkasa
Uchwała Nr II/14/06 w sprawie opłaty targowej
Uchwała Nr II/15/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Uchwała Nr II/16/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Rudnik do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy
Uchwała Nr II/16a/06 w sprawie: powołania w skład osobowy Komisji
P R O T O K Ó Ł NR II/2006

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik