Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr X/80/03 w sprawie służebność gruntowa
Uchwała Nr X/83/03 w sprawie sprzedaży mienia komunalnego
Uchwała Nr X/84/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr X/85/03 w sprawie ustalenia wysokości stałej opłaty eksploatacyjnej
Uchwała Nr X/86/03 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Uchwała Nr X/87/03 w sprawie postawienia w stan likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Rudniku.
Uchwała Nr X/91/03 w sprawie propozycji przejęcia w zarząd dróg powiatowych
Uchwała Nr X/82/03 w sprawie sprzedaży nieruchomości
Uchwała Nr X/88/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2003 rok
Uchwała Nr X/89/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik
Uchwała Nr X/90/03 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik
Uchwała Nr X/81/03 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudnik z dnia 30 lipca 2003 Nr IX/79/03 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej „Brzozówka" w gminie Rudnik

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik