Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr VII/53/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz w sprawie absolutoriun dla Wójta Gminy Rudnik
Uchwała Nr VII/54/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudnik
Uchwała Nr VII/55/03 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Rudnik
Uchwała Nr VII/56/03 w sprawie zatwierdzenia "Programu ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza Gminy Rudnik"
Uchwała Nr VII/57/03 w sprawie przystąpienia do programu obniżania emisji zanieczyszczeń powietrza polegającym na zastosowaniu źródeł ciepła opalanych węglem
Uchwała Nr VII/58/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Uchwała Nr VII/59/03 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2003
Uchwała Nr VII/60/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcącyh w Szonowicach
Uchwała Nr VII/61/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Rudniku
Uchwała Nr VII/62/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Grzegorzowicach
Uchwała Nr VII/63/03 w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Brzeźnicy
Uchwała Nr VII/64/03 w sprawie skargi Pani Heleny Tomulla zam. Łubowice
Uchwała Nr VII/65/03 w sprawie oddania w dzierżawę mienia komunalnego
Uchwała Nr VII/66/03 w sprawie odwołania Pana Antoniego Strzeduły z członka Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr VII/67/03 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik