Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchwała Nr III/7/02 w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok
Uchwała Nr III/8/02 w sprawie określenia wzoru formularza w podatku rolnym
Uchwała Nr III/9/02 w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku leśnym
Uchwała Nr III/10/02 w sprawie podatku od środków transportowych w 2003 roku
Uchwała Nr III/11/02 w sprawie stawki podatku od posiadania psów na rok 2003
Uchwała Nr III/12/02 w sprawie opłaty targowej na 2003 rok
Uchwała Nr III/13/02 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
Uchwała Nr III/14/02 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Uchwała Nr III/15/02 w sprawie określenia inkasentów do poboru podatków stanowiących dochód Gminy oraz zmiany w wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków
Uchwała Nr III/16/02 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr III/17/02 w sprawie odwołania Seketarza Gminy
Uchwała Nr III/18/02 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/99 z dnia 29 października 1999r.

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik