Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XXIII/202/2020 w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok
Uchw. Nr XXIII/203/2020 w sprawie podatku od środków transportowych na 2021 rok
Uchw. Nr XXIII/204/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 września 2020r. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminach administracyjnych Gminy Rudnik
Uchw. Nr XXIII/205/2020 w sprawie przyjęcia „Rocznego planu potrzeb Gminy Rudnik w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 rok”
Uchw. Nr XXIII/206/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/101/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięć służących ochronie powietrza na terenie Gminy Rudnik w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rudnik”
Uchw. Nr XXIII/207/2020 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Rudnik, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczania
Uchw. Nr XXIII/208/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudnik
Uchw. Nr XXIII/209/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Protokół Nr XXIII/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik