Herb Gminy Rudnik Biuletyn Informacji Publicznej
http://www.bip.gov.pl     gmina Rudnik    

 
W tym rozdziale dostępne są następujące dokumenty:

Uchw. Nr XXII/192/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany stusium i kerunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rudnik
Uchw. Nr XXII/193/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudnik
Uchw. Nr XXII/194/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opółatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchw. Nr XXII/195/2020 w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Rudnik"
Uchw. Nr XXII/196/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz na realizację RDRP
Uchw. Nr XXII/197/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/176/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu
Uchw. Nr XXII/198/2020 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rudnik
Uchw. Nr XXII/199/2020 w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2020
Uchw. Nr XXII/200/2020 w sprawie zmiany WPF Gminy Rudnik
Uchw. Nr XXII/201/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Ponięcice
Protokół Nr XXII/2020

(c) 2015 - Urząd Gminy Rudnik